Bài 1. Xuất phát

Các lỗi mắc phải:
- Không thắt dây an toàn: trừ 5 điểm.
- Không bật đèn xi nhan trái (hoặc bật sai) trước khi xuất phát: trừ 5 điểm.
- Không khởi hành được trong vòng 20 giây: trừ 5 điểm.
- Không khởi hành được trong vòng 30 giây: truất quyền thi.

Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Các lỗi mắc phải:
- Không dừng trước vạch dừng hoặc dừng quá vị trí dừng quy định: trừ 5 điểm.
- Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.

Bài 3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên

Các lỗi mắc phải:
- Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.
- Quá 30 giây không khởi hành được: truất quyền thi.
- Xe tụt dốc quá 50 cm: truất quyền thi.
- Dừng quá vạch dừng quy định, hoặc không dừng xe: truất quyền thi.

Bài 4. Đi xe qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc

Các lỗi mắc phải:
- Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
- Lái xe ra ngoài vệt bánh xe: truất quyền thi.
- Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.

Bài 5. Qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông

Các lỗi mắc phải:
- Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.
- Dừng xe quá vạch dừng quy định: trừ 5 điểm.
- Vượt đèn đỏ: trừ 10 điểm.
- Không bật đèn xi nhan chuyển hướng khi qua ngã tư: trừ 5 điểm.
- Không bật đèn xi nhan chuyển hướng khi qua ngã tư: trừ 5 điểm.
- Quá 30 giây từ khi đèn xanh không qua được ngã tư: trừ 5 điểm.
- Quá 30 giây từ khi đèn xanh không qua được ngã tư: truất quyền thi.

Bài 6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)

Các lỗi mắc phải:
- Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
- Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.

Bài 7. Ghép xe vào nơi đỗ

Các lỗi mắc phải:
- Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
- Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.
- Ghép xe sai vị trí (chưa báo hoàn thành): trừ 5 điểm.
- Không ghếp xe (không lùi vào hết chuồng): truất quyền thi.

Bài 8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

Các lỗi mắc phải:
- Không thay đổi số đúng: trừ 5 điểm.
- Không đạt tốc độ quy định: trừ 5 điểm.
- Chú ý: bài này chỉ bị trừ 1 trong các lỗi trên (chỉ bắt lỗi đầu tiên, các lỗi sau được bỏ qua).

Bài 9. Tăng tốc, đổi số trên đường thẳng

Các lỗi mắc phải:
- Không dừng trước vạch dừng hoặc dừng quá vị trí dừng quy định: trừ 5 điểm.
- Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm

Bài 10. Kết thúc

Các lỗi mắc phải:
- Không bật xi nhan phải trước khi qua vạch kết thúc : trừ 5 điểm.

Các lỗi khác.

- Lái xe quá tốc độ quy định: Cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
- Lái xe bị chết máy: Cứ 1 lần bị trừ 5 điểm.
- Thực hiện bài quá thời gian quy định: cứ 3 giây trừ 1 điểm.
- Lái xe vào nhầm bài thi, không đúng trình tự bài thi : truất quyền thi.
- Lái xe gây lên vỉa hè hoặc gây tai nạn: giám khảo truất quyền thi.

Thông tin trung tâm sát hạch lái xe
Tổng số TTSH Loại 1 : 39
Tổng số TTSH Loại 2 : 58
Bản vẽ mô hình TTSHLX loại 1 Tải về Xem
Bản vẽ mô hình TTSHLX loại 2 Tải về Xem
Hỗ trợ tìm kiếm
Theo tỉnh - thành phố :
Theo loại trung tâm sát hạch :
Theo